Brosbøl, Hermansen, Christoffersen mfl.

Nyt

SENESTE TILFØJELSER / ÆNDRINGER:

Nyt april 2019.  Mail om ændringer af Brosbøl web-siden

Den 24.04.2019. Ny version af brosbøl-familien.Til Brosbøl, Hermansen og Christoffersen familierne.


Som jeg skrev for en måned siden, var jeg ved at gennemgå Brosbøl siden for at ændre den så den blev mere interessant.

Den er nu færdig i første omgang, og den er lagt ud på www.brosboel-familien.dk  


Jeg håber at man bliver tilfreds med resultatet som er væsentlig anderledes en hvad man hidtil har set.
Der kan sagtens komme nogle ændringer som kan gøre det hele nemmere eller bedre, og jeg vil håbe at man kommer med kommentarer eller ideer til evt. Forbedringer.


Det tidligere program krævede at man fik et login hvis man ønskede oplysninger om nulevende personer, det har man ikke brug for nu, for der lægges ikke persondata for nulevende ud på nettet.

Hvis man ønsker oplysninger af den karakter, kan det ske ved at jeg tilsender oplysningerne via mail, men naturligvis kun til personer der er registreret medlem af familien/slægten og som jeg har registreret en mailadresse på.

God fornøjelse, og lad mig høre hvad i mener.


Venlig hilsen

Richardt Rolsted.
23 88 94 12

Mail: richardt@r-rolsted.dk


Til Christensen/Brosbøl, Hermansen /Hermansen og Christoffersen/Prästiin familierne.


Jeg skrev i juni måned om, at jeg havde ændret slægt sidens udseende så den blev mere interessant.

Jeg skrev også, at der sagtens kunne komme nogle ændringer som kunne gøre det hele nemmere eller bedre, og det har jeg arbejdet med siden.


Jeg oprettede i sin tid en side med Brosbøl familien, derfor kom den til at hede www.brosboel-familien.dk , selv om den senere også kom til at indeholde oplysninger om hhv. Hermansen og Christoffersen, mfl.


Med den nye metode, er mulighederne og dermed lysten, til at gøre endnu mere ved indholdet, til stede.
Jeg besluttede derfor at opdele siden således: Startsiden kommer til at være
www.familienavnet.dk og de andre sider www.hermansen.familienavnet.dk og www.christoffersen.familienavnet.dk samt www.brosboel.familienavnet.dk


Man kan vælge at benytte startsiden og derfra gå til de tre andre sider, eller man kan benytte den aktuelle sideindgang, hvor man også kan komme rundt til de andre sider.

Hvorfor så alt gøre det når den gamle side havde det samme indhold?


Der er jo ikke noget fælles udgangspunkt for de tre-fem familier, så derfor må de betragtes separat, selv om de har fælles berøringspunkter. Dertil kommer at jeg har tilføjet alle de oplysninger som jeg har fra den slægtsbog der eksisterer om familierne, og fremover vil jeg tilføje alt hvad kommer i besiddelse af, f.eks. fra familiemedlemmerne, og som separate sider tror jeg interessen er større for det.


Fra 1. august vil der på adressen
www.brosboel-familien.dk komme en besked om, at den ophører den 31. august, men samtidig vil der være en henvisning til den nye adresse, som man efter nogle sekunder vil blive ført videre til.


Venlig hilsen

Richardt Rolsted.

23 88 94 12
Mail: richardt@r-rolsted.dkApril. 2019.

Den tidligere Brosbøl slægtsside der var opbygget med programmet TNG V12., er blevet udskiftet med Legacy programmet som grundlag, samtidig med at der er ændret så historier, fotos og dokumenter præsenteres på en bedre  måde.

Til Brosbøl, Hermansen og Christoffersen familierne.


Det er efterhånden meget lang tid siden, at jeg har henvendt mig til dem der er at finde på hjemmesiden www.brosboel-familien.dk

Der har ikke være meget at oplyse om, idet der ikke er kommet nye oplysninger fra nogen sider.


Jeg har for Rolsted slægten, ændret hjemmesiden www.rolsted-familien.dk ved blandt andet at præsentere det som man kan kalde ”historien” om de pågældende slægtsmedlemmer, på en mere interessant måde.

Jeg har hidtil anvend slægtsprogrammet TNG, men da det krævede hjælp fra anden side at håndtere det, er jeg skiftet til slægtsprogrammet Legacy.


Jeg er i øjeblikket ved at gennemgå Brosbøl siden, for også at ændre den så den bliver mere interessant, det regner jeg med at blive færdig med i løbet af april, så man pr. 1. maj vil opleve den nye side når man går ind på www.brosboel-familien.dk  


Jeg håber samtidig, at nogen vil syntes det er værd at finde gamle historier, fotos, dokumenter eller andet frem, der kan have interesse for andre og som kan gøre hjemmesiden mere spændende.


Venlig hilsen

Richardt Rolsted.
23 88 94 12

Mail: richardt@r-rolsted.dk