Christensen/Brosbøl, Hermansen,
Christoffersen /Præstiin.

Nyt og ændringer.

April. 2019.

Den tidligere Brosbøl slægtsside der var opbygget med programmet TNG V12., er blevet udskiftet med Legacy programmet som grundlag, samtidig med at der er ændret så historier, fotos og dokumenter præsenteres på en bedre  måde.

Til Brosbøl, Hermansen og Christoffersen familierne.


Det er efterhånden meget lang tid siden, at jeg har henvendt mig til dem der er at finde på hjemmesiden www.brosboel-familien.dk

Der har ikke være meget at oplyse om, idet der ikke er kommet nye oplysninger fra nogen sider.


Jeg har for Rolsted slægten, ændret hjemmesiden www.rolsted-familien.dk ved blandt andet at præsentere det som man kan kalde ”historien” om de pågældende slægtsmedlemmer, på en mere interessant måde.

Jeg har hidtil anvend slægtsprogrammet TNG, men da det krævede hjælp fra anden side at håndtere det, er jeg skiftet til slægtsprogrammet Legacy.


Jeg er i øjeblikket ved at gennemgå Brosbøl siden, for også at ændre den så den bliver mere interessant, det regner jeg med at blive færdig med i løbet af april, så man pr. 1. maj vil opleve den nye side når man går ind på www.brosboel-familien.dk  


Jeg håber samtidig, at nogen vil syntes det er værd at finde gamle historier, fotos, dokumenter eller andet frem, der kan have interesse for andre og som kan gøre hjemmesiden mere spændende.


Venlig hilsen

Richardt Rolsted.
23 88 94 12

Mail: richardt@r-rolsted.dk


Til Brosbøl, Hermansen og Christoffersen familierne.


Som jeg skrev for en måned siden, var jeg ved at gennemgå Brosbøl siden for at ændre den så den blev mere interessant.

Den er nu færdig i første omgang, og den er lagt ud på www.brosboel-familien.dk  


Jeg håber at man bliver tilfreds med resultatet som er væsentlig anderledes en hvad man hidtil har set.
Der kan sagtens komme nogle ændringer som kan gøre det hele nemmere eller bedre, og jeg vil håbe at man kommer med kommentarer eller ideer til evt. Forbedringer.


Det tidligere program krævede at man fik et login hvis man ønskede oplysninger om nulevende personer, det har man ikke brug for nu, for der lægges ikke persondata for nulevende ud på nettet.

Hvis man ønsker oplysninger af den karakter, kan det ske ved at jeg tilsender oplysningerne via mail, men naturligvis kun til personer der er registreret medlem af familien/slægten og som jeg har registreret en mailadresse på.

God fornøjelse, og lad mig høre hvad i mener.


Venlig hilsen

Richardt Rolsted.
23 88 94 12

Mail: richardt@r-rolsted.dk


Til Hermansen, Christoffersen og Brosbøl, familierne.
Nyt januar 2020.Jeg har hidtil anvend slægtsprogrammet TNG, men da det krævede hjælp fra anden side at håndtere det, er jeg skiftet til slægtsprogrammet Legacy.


Jeg har gennemgå Brosbøl siden, for at ændre den så den bliver mere interessant, det blev jeg færdig med i april, så fra 1. maj har man kunnet bruge den nye side, hvor www.familienavnet.dk er startside og www.hermansen.familienavnet.dk; www.christoffersen.familienavnet.dk og www.brosboel.familienavnet.dk er undersider, som man også kan vælge at kalde direkte hvis man ønsker det.   


Hvis man går ind på www.brosboel-familien.dk som er den gamle adresse vil man blive dirigeret videre til www.familienavnet.dk


Jeg gik derpå i gang med at ændre Rolsted slægten på samme måde, men midt i det arbejde fik jeg et PC-nedbrud hvilket betød at jeg måtte starte næsten forfra. Det blev jeg færdig med den 1.dec. 2019, og derefter vendte jeg tilbage til Hermansen, Christoffersen og Brosbøl for at rette lidt op på nogle unøjagtigheder, og samtidig fik jeg tilrettet det sådan at det kan bruges på Smartphones.


Jeg håber man vil finde at ændringerne er til det bedre, også fordi jeg håber, at nogen vil syntes det er værd at finde gamle historier, fotos, dokumenter eller andet frem, der kan have interesse for andre og som kan gøre hjemmesiden mere spændende.


NB: Jeg har også haft problemer med mailadresserne, så hvis der er nogen der har fået en mail som de ikke ønsker, svar da blot på denne mail at man ønsker at blive slettet.


Venlig hilsen

Richardt Rolsted.
23 88 94 12

Mail: richardt@r-rolsted.dk


Besøgte/læste sider i december 141/611


Til alle slægts- og familiemedlemmer i
Brosbøl, Christoffersen og Hermansen familien.
Nyt april 2020.


Jeg har rettet nogle fejl der var vedrørende slægtssiden, så undermenu punkterne virker som de skal.


Det er rigtig glædeligt, at der er så mange der besøger de 4 hjemmesider jeg har ansvaret for, men desværre må jeg nok se i øjnene, at den seneste tids stigning af besøg, sikkert skyldes covid-19.


Corona epidemien har ændret alles hverdag, nogle har mere travlt en tidligere, f.eks. vores sundhedspersonale, men også mange forældre der nu arbejder hjemme, samtidig med at de skal hjælpe deres børn med deres skolearbejde.


Men en meget stor del af befolkningen, har måttet finde noget andet at foretage sig i stedet for det de plejer. Så blive bl.a. computeren en mulighed, og det kan forklare det stigende antal besøg.


Her i huset har vi allerede brugt meget tid på at få ryddet op i de forskellige gemmer, det har resulteret i, at flere ting er kommet frem i dagens lys, og er blevet studeret indgående på ny.


Jeg kan sagtens forestille mig, at noget lignende sker hos mange af slægtens medlemmer, så derfor kommer opfordringen endnu engang:


At kunne følge sine aner tilbage i tiden, kan være interessant, men at følge deres liv og levned i en tid der var så meget anderledes en den er i dag, er historie og spændende læsning.
Der findes allerede beretninger fra betydelige personer, som har haft indflydelse på forskellig måde, i det danske samfund.
Der findes også nogle beretninger om ”almindelige” menneskers liv, men der er garanteret mange flere i de forskellige gemmer, historier der fortjener at blive kendt af andre i slægten.


Altså, når i nu rydder op i de forskellige gemmer, og støder på ting der har med jeres aner at gøre, så overvej om ikke det kunne være interessant, for andre end jeres egen kreds.
Jeg vil gerne påtage mig, f.eks. at renskrive forskellige tekster og dokumenter, eller indscanne billeder og dokumenter, hvis der er behov for det, så der kan blive noget brugbart ud af materialet.


Hvis jeg får tilsendt originalmateriale, vil jeg selvfølgelig returnere det efter endt brug.


Ring evt. til mig og lad os få en snak, hvis i mener at have noget der kan bruges.


Mange venlige hilsner


Richardt Rolsted.
Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk


Besøgte/læste sider i marts 424/704


Til alle slægts- og familiemedlemmer i
Brosbøl, Christoffersen og Hermansen familien.
Nyt december 2020.


Jeg har for nylig rettet Rolsted slægtens side, så den blev mere brugervenlig især på Smartphone. Jeg syntes at det er blevet så godt at jeg har valgt at gøre det samme med Brosbøl, Christoffersen og Hermansen familien.


Samtidig har jeg ændret forskellige ting, tilføjet enkelte nyheder og rettet fejl.
Jeg har også ændret selve tilgangen til oplysningerne, før var det sådan at man kunne vælge at gå ind via en forside (med forskellige fællesoplysninger) eller man kunne gå ind direkte med hhv. Brosbøl, Hermansen eller Christoffersen (punktum).familienavnet.dk.


Den sidste mulighed er der kun meget få der har benyttet, derfor har jeg ændret det så der kun er en indgang, hvor man vælger hvad man vil se. Det er mere overskueligt for mig og en mere normal måde at arbejde på.

  

Hvis man opdager fejl eller forkerte oplysninger, vil jeg meget gerne høre om det.

Jeg vil selvfølgelig også gerne have nye oplysninger, både om fødsler og dødsfald, men allerhelst oplysninger om den enkeltes liv og levned.

Altså, når i nu rydder op i de forskellige gemmer, og støder på ting der har med jeres aner at gøre, så overvej om ikke det kunne være interessant, for andre end jeres egen kreds.
Jeg vil gerne påtage mig, f.eks. at renskrive forskellige tekster og dokumenter, eller indscanne billeder og dokumenter, hvis der er behov for det, så der kan blive noget brugbart ud af materialet.Ring evt. til mig og lad os få en snak, hvis i mener at have noget der kan bruges.

Mange venlige hilsner og rigtig god jul.


Richardt Rolsted.
Telefon: 2388 9412

E-mail: richardt@r-rolsted.dk


Besøgte/læste sider i marts 153/798