Brosbøl, Hermansen, Christoffersen mfl.

Rolfsted eller Rolsted?


Da jeg i sin tid begyndte at samle materiale til at udgive en ny slægtsbog, stødte jeg også på personer der hed Rolfsted.
Da jeg undersøgte det nærmere viste det sig at de tilsyneladende ikke havde noget med slægten Rolsted at gøre.

Da jeg besøgte byen, fandt jeg også ud af at, de forskellige institutioner og virksomheder var benævnt Rolfsted, (jeg mener dog at byskiltet dengang var Rolsted).

En henvendelse til stednavneregistret resulterede i at det rette navn var Rolsted, selv om byen havde haft forskellige stavemåder gennem tiden.

Så langt så godt, men hvorfor kalder byen sig så for Rolfsted når det rette navn er Rolsted, det har jeg undret mig meget over lige siden, indtil jeg opdagede en avisartikel fra 2004 i Fyns Stifttidende og Amts Avis, skrevet af Mads Mostrup Jensen, som kastede lys over mysteriet, hvorfor byen kaldes Rolfsted når dens officielle navn er Rolsted.  


Artiklen er gengivet herunder.


Den hedder altså Rolsted


www.fyens.dk

ROLSTED: Kigger man på et officielt kort over Fyn, finder man lidt nordvest for Ferritslev en landsby ved navn Rolsted.
Men det er ikke et navn, de lokale bruger. De ved jo, at byens navn er Rolfsted.

Selv om der står Rolfsted på alle byskiltene, selv om det hedder Rolfsted Skole, Rolfsted Kirke og Rolfsted Transformerforening, selv om alle på Fyn kalder byen Rolfsted, insisterer de pokkers københavnere i Kort- og Matrikelstyrelsen på at holde fast ved det misvisende og helt forkerte navn, Rolsted.

Det er bare for dårligt.

Sådan lød udgangspunktet for denne artikel oprindeligt. Men tager man et kig på de historiske dokumenter, viser det sig rent faktisk, at københavnerne har ret. Det er byens egne indbyggere, der har levet på en løgn - eller i det mindste en stavefejl - de sidste små 200 år.

Det er ikke svært at finde den store synder i hele miseren. Skurkens navn er Johan Christopher Bendz.
I starten af 1800-tallet var han sognepræst i Rønninge og Rolsted. Den gode pastor var en ivrig lokalhistoriker, men desværre ikke en særlig dygtig en af slagsen. Det er således en af hans hjemmestrikkede teorier, der har ført til balladen om stavemåden.
I sin bog, "Efterretninger om Rønninge og Rolfsted sogne" fra 1820, skriver han:

"Rolfsted by, af hvilken hele Sognet har sit navn, troer jeg kaldes saaledes efter en fornem Mand, som har heddet Rolf.
Min tro grunder sig derpaa, at der er en Gravhøi i nærheden af Byen, som hedder Rolfs Høi. Dette gjør det næsten upaatvivleligt, at Byen af eller efter denne Rolf har faaet sit Navn, hvorfor jeg ogsaa stedse har kaldet Byen Rolfsted, og ikke Rolsted, som Byen i almindelighed kaldes."
I starten af 1800-tallet var præstens ord lov, så inden længe var "Rolfsted" blevet den gængse stavemåde.

Men præsten skulle nu have lyttet til sine sognebørn, mener Vibeke Dalberg, dr.phil., lektor ved Nordisk Forskningsinstitut på Københavns Universitet og formand for Kulturministeriets Stednavneudvalg. Hans teori om bynavnets oprindelse er i hvert fald helt hen i vejret, fastslår hun.

- Første gang byen er nævnt på skrift, hedder den Rolstad. Det var i 1328. Den bliver først kaldt Rolfsted på skrift i 1865, og det er helt sikkert på grund af præsten, forklarer Vibeke Dalberg.

Kommer af Roald
Pastor Bendz nævner en vis Rolf, der er begravet i Rolfs Høj, som manden bag byens navn. Men ingen ved, hvad den døde mand i højen hedder. Højen er fra bronzealderen, og der findes kun ganske få skriftlige kilder fra den tid.

- Vi ved ikke, hvordan højen har fået sit navn, men denne Rolf har intet med bynavnet at gøre, siger Vibeke Dalberg.

- Rolsted kommer af mandsnavnet Roald. Denne Roald var formentlig med til at grundlægge byen, så den korrekte form er og bliver Rolsted, konstaterer hun.

Af en eller anden grund slog pastor Bendz' måde at stave Rolsteds naboby på aldrig rigtig an:
Ferritzlef.


Pastor Johan Christopher Bendz var ikke en særlig dygtig lokalhistoriker, til gengæld har han fået skrevet sit navn ind i historien ved sin fejlfortolkning, samtidig med at byen Rolsted er blevet til et særtilfælde.


Tak for informationer til min slægtsforskning.


Jeg vil gerne sige tak til alle som hidtil har bidraget med oplysninger, billeder, dokumenter eller andet til min slægtsforskning og dermed bidrager til, at gøre slægtshistorien mere interessant og komplet.


TNG9 systemet har været et godt system. Men når jeg nu dropper det til fordel for Legacy, og den udvidede måde at vise fotos, historier og dokumenter mm. er det fordi det giver bedre mulighed for at vise de oplysninger jeg har fået, hvilket jeg håber er til glæde for alle der har bidraget. Jeg håber på at flere vil kunne se, at det nu er umagen værd at bidrage med oplysninger, ikke mindst med billeder og dokumenter.Richardt Rolsted

Min slægtsforskning.


Min slægtsforskning startede i 2005 hvor jeg på baggrund af Rolsted slægtens slægtsbog fra 1960 startede med at indtaste data i slægtsprogrammet Famely Maker, senere Legacy, og igen senere TNG9, som nu er droppet for at vende tilbage til det gamle.
I 2010 at udgav jeg en ny slægtsbog på 252 sider. Det var samtidig en jubilæumsbog, idet den udkom i april, den måned hvor vor stamfar Niels Rolsted blev født for 250 år siden.


NB: Hvis du er intereseret har jeg stadig et enkelt eksemplarer til tilbudsprisen180 kr. incl. forsendelse.

I 2015 udgav jeg en ny bog om slægte Rolsted Slægten "En fortælling om livet blandt adel, bønder og andet godtfolk" Den er ikke en traditione slægtsbog, den samler de historier og optegnelser der har kunnet findes om Rolsted Slægten

Bogen omhandler tiden fra 1510 til 2015 hvoraf hovedvægten er fra omkring 1720 og fremefter. NB: Her har jeg to bøger tilbage til kr. 75,00 + forsendelse.


Richardt Rolsted

EU-persondataforordningen


Data beskyttelse

Ejerne af dette websted tager beskyttelsen af personlige data meget alvorligt. Vi behandler personlige oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelser og privatlivslove.

Brugen af vores hjemmeside er mulig uden at give personlige oplysninger. Når der kræves personlige oplysninger (for eksempel navn og e-mail-adresse på kontaktformularen), gives dette frivilligt. Disse data vil ikke blive videregivet til en tredjepart.

Vi påpeger, at afsendelse af information via internettet er underlagt sikkerhedsproblemer. Komplet beskyttelse af dataene fra adgang til tredjeparter er ikke mulig.


Cookies

Denne hjemmeside bruger cookies. Cookies beskadiger ikke computeren og indeholder ikke virusser. Cookies udfører vigtige funktioner i driften af dette websted. Cookies er små tekstfiler, der bliver gemt på computeren af browseren.p>

De fleste af de cookies, der bliver brugt på dette websted, er "session cookies". De slettes automatisk, når browseren lukkes. Andre cookies forbliver gemt, indtil de bliver slettet "manuelt". Disse cookies giver webstedet mulighed for at genkende browseren, næste gang webstedet besøges, og nogle af brugerens præferencer bliver gendannet (f.eks. sprog indstillingen).

Man kan konfigurere browserindstillingerne, således at man bliver informeret om indstillingen af cookies og kun tillade cookies i visse tilfælde. Deaktivering af cookies kan begrænse funktionaliteten på dette websted.


Server logfiler

Udbyderen af dette websted indsamler og gemmer automatisk information i serverlogfiler, som browseren sender til os. Disse er:

Browser type og version

Operativ system


Henviser URL

Værtsnavn på adgangscomputeren

IP-adresse (anonymiseret)

Tidspunkt for anmodning

Disse data kan ikke tildeles bestemte personer. Disse data vil ikke blive slået sammen med andre datakilder. Vi forbeholder os ret til at kontrollere disse data med tilbagevirkende kraft, hvis vi bliver opmærksomme på specifikke indikationer af ulovlig brug.


Kontaktformular

Hvis man henvender sig til os via kontaktformularen, bliver oplysninger fra forespørgselsformularen, herunder kontaktoplysninger, gemt for at behandle henvendelsen og i tilfælde af opfølgende spørgsmål. Disse data bliver ikke videregivet.


Ret til information, aflysning, blokering

Brugeren har ret til at få oplysninger om gemte personoplysninger, deres oprindelse og modtagere, og formålet med enhver behandling eller transmission, sammen med retten til at korrigere, blokere eller slette disse data. For at få flere oplysninger om personlige data, kan man kontakte os når som helst.

Richardt Rolsted's Genealogy Website.


Politik om privatlivets fred, og beskyttelse af personlige oplysninger

Privatlivet kan krænkes gennem videregivelse af oplysninger om interne familieforhold, sygdom og dødsårsager, kriminalitet og sociale problemer, økonomiske forhold, religion mv. (§ 264).

De oplysninger af ovennævnte karakter som jeg, via mit arbejde med at indsamle data til min slægtsforskning, måtte komme i besiddelse af, vil ikke under nogen form blive videregivet eller gjort tilgængelige på internettet.


På grund af den nye EU-regler (se herover) om opbevaring af persondata er det relevant at understrege, at bestemmelserne i ovennævte &264, altid har og fortsat vil blive overholdt. Desuden har CPR-numre og Emal-adresser aldrig været registreret, og vil fortsat ikke blive registrere.

Hvis nogen ikke ønsker at der findes de neutrale oplysninger om dem i slægtsprogrammet og ønsker at blive slettet, vil de også blive det.


For oplysninger på internettet gælder følgende:

På den offentligt tilgængelige hjemmeside vil det for nulevende personer, kun være deres navn der er tilgængeligt. På den private del af hjemmesiden, dvs. den del hvor kun familiemedlemmer der har en brugerid og kodeord har adgang, vil det kun være data som fødselsdato og sted, dåbsdato og sted, konfirmationsdato og sted, vielsesdato og sted, dødsdato og sted samt vielser og evt. samlivsophør, man vil kunne se.


Ingen af stederne vil oplysninger som e-mail, telefon numre eller adresser være at finde.


Hvis jeg bliver kontaktet af personer der vil i kontakt med en person som de f.eks. har fundet på slægtens hjemmeside (gammel skolekammerat eller lignende), får de det svar at jeg ikke giver oplysninger om slægtsmedlemmer videre. Hvis jeg har den søgtes e-mail, er jeg villig til at kontakte vedkommende, så kan han/hun selv tage stilling til om man vil kontakte den søgende.

Ansvarsfraskrivelser


Jeg har gjort hvad jeg kunne for at sikre rigtigheden af oplysningerne på webstedet. Da nogle af oplysningerne er givet af andre uden dokumenteret kilde, er der dog mulighed for fejl.


Richardt Rolsted's Genealogy Site kan ikke holdes ansvarlig for rigtigheden af noget indhold eller materiale, der findes på vores hjemmeside eller er linked til vores hjemmeside. Du kan ikke holde Richardt Rolsted's Slægtsforskning Site ansvarlig for eventuelle problemer, der kan opstå som følge af unøjagtigheder af indholdet på denne hjemmeside.


Denne database indeholder oplysninger, som er blevet kontrolleret, samt oplysninger, der endnu ikke er kontrolleret eller efterprøvet. Du må ikke tage alt, hvad du kan finde her (eller i nogen anden online database) som den endegyldige sandhed.


Richardt Rolsted

Statens Arkiver        

Danske Stats Arkiver

Arkivalieronline     

Digitale kopier af kirkebøger og folketællinger.

Dansk Data Arkiv                

Søg digitalt i indtastede oplysninger - Kirkebøger, Folketællinger, Udvandrede, Indvandrede, m.m.

Politiets registerblade  

Politiets registerblade. Find dine københavnske forfædre her.

Sveriges Digit.Forskersalen    

Digitale kopier af Kirkebøger, Folketællinger, m.m.

Bauers kalender       

Bauers Calender for Aarene 601 - 2200 efter Christi Fødsel.

Autoriserede stednavne   

Der er ca. 25.000 stednavne i Danmark der har en officiel stavemåde autoriseret af Kulturministeriet.

De autoriserede stednavne findes i Stednavneudvalgets søgbare database hvor deres lokalisering til sogn og kommune også fremgår. Derudover kan stednavnenes beliggenhed i Danmark ses på kort og luftfoto.

Krebsens stednavne db  

Krebsens Database over stednavne indeholder ca. 60.000 danske stednavne og deres tilknytning til sogn, herred,
amt og kommune. Kommuner og amter er i henhold til ionddelingen fra 1970.

DIS kirkebilleder    

Billeder over kirker i Danmark.

Find en grav             

Find gravstene.

Dk-gravsten       

Find gravstene.

Dansk Kirkegårdsindex -  DKI    

Find gravstene.

KBH Stadsarkiv Erindringer

Københavnernes fortællinger.

SSF      

Sammenslutning af Slægtshistoriske Foreninger. Paraply-organisation for foreninger med slægtsforskning og slægtshistorie.

DIS-Danmark    

DIS-Danmark er en aktiv forening for slægtsforskere - gammel portal.

DIS-Danmark, Slægt og Data

DIS står for "Data I Slægtsforskning". Denne portal er for alle med interesse for slægtshistorie.

Slægt Vestsjælland        

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland.

Lokalarkiver            

Sammenslutningen af Lokalarkiver

Genealogi      

Samfundet for dansk genealogi og personalehistorie.

OIS

Bygningsoplysninger - Den offentlige Informationsserver OIS.

KMS

Kort og Matrikelstyrelsen.

Bibliotek

Søgninger i bogsamlinger.

Det Kongelige Bibliotek  

Det kongelige Bibliotek.

Kalkars ordbog     

Kalkers ordbog.

Jysk ordbog       

Jysk ordbog.

Kirkeåret      

Kalenderprogram og kirkeåret for slægtsforskere.

TNG Software    

The Next Generation of Genealogy Sitebuilding.

Slægts- oplysninger